Ajatuksia Koulutusuudistuksesta

Juha Sipilän hallituksen uusin idea tuli julki pari viikkoa sitten, ja herätti heti paljon kritiikkiä sekä yleisöltä, että oppositiolta. Ja hyvästä syystä, sillä ideat tuhoavat tuntemamme Suomen meidän jälkipolviltamme!

Ideana on säästää lisää rahaa velkaantuvassa Suomessa, ja saada veromenojamme pienemmäksi. Leikkaaminen opiskelusta ja nuorista tulevaisuuden toivoista on kuitenkin aivan väärä tapa tehdä asia. Nämä leikkaukset tulevat kostautumaan pitkällä aikajänteellä, ei ehkä lähivuosina mutta kun puhutaan seuraavista vuosikymmenistä on vaikutus selvä.

Uudistuksen mukaan aloittavat opiskelijat saavat opintorahaa huomattavasti lyhyemmän ajan kuin ennen. Tämän lisäksi mm. heidän asumistukeaan on leikattu. Nämä leikkaukset osuvat kaikkein pahiten parisuhteessa yhteisessä asunnossa eläviin opiskelijoihin, sillä heidän puolisonsa tulot vaikuttavat negatiivisesti heidän saamaansa asumistukeen. Pahimmillaan tämä tarkoittaa melkein 300 € leikkausta näiden opiskelijoiden tukiin, joka on melkein puolet nykyisestä.

Koska opiskelijoiden tulot ovat nykyiselläänkin niin pienet, vaikuttavat sadan euron leikkaukset jo reilusti heidän elintasoonsa. Säästöt valtiontasolla ovat pienet, mutta näiden opiskelijoiden arjessa muutos on iso. Onkin mielestäni todella typerää alkaa säästää joitakin miljoonia tätä kautta, sillä vaikutus on valtiolle pieni, mutta laskee tuhansien ihmisten elämänlaatua merkittävällä tavalla.

kasi

Tämä muutos ajaa yhä useamman opiskelijan pankin ovelle, hakemaan lainaa elinkustannustensa maksamiseen. Tavallaan on ihan ok, että opiskelijat joutuvat maksamaan hieman lainalla omaa opiskeluaan, sillä se tarjoaa kuitenkin paremmat elintulot loppuelämän ajaksi. Kuitenkin saadun lainan määrä ei ole nostettu, ja maksimaalinen taso on edelleen 2700 € vuodessa. Tämä voi olla riittämätön taso monelle uudistuksen jälkeen, erityisesti jos he ovat käyttäneet lainaa jo vanhan elintasonsa ylläpitämiseksi.

Samaan aikaan kun hallitus on kehoittanut opiskelijoita valmistumaan nopeammin, ajaa tämä uudistus heitä tiukemmin työpaikoille opiskelujen lomassa. Sen sijaan että he voisivat nopeasti opiskella täysipäiväisesti ainakin osan vuodesta, joutuvat he käymään opiskelujen lomassa töissä pystyäkseen maksamaan laskunsa. Seurauksena opintojen viivästyminen ja stressaantuneemmat opiskelijat. Todennäköisesti tulemmekin näkemään enemmän loppuunpalaneita opintonsa suorittajia, joka voi pahimmillaan johtaa ennenaikaisiin eläkkeisiin.

Miksi siis Sipilän hallitus on päätynyt tähän keinoon säästöjensä tiellä? Suurin syy on varmaankin se, että nuoret ovat selvästi passiivisempia äänestäjiä kuin vanhemmat ihmiset. Tämän takia Sipilä haluaa kaikin tavoin välttää vanhusten etujen leikkauksia, sillä se johtaisi nopeasti Keskustan kannatuksen laskuun. Lisäksi Keskustan pääkannattajat löytyvät opiskelijakaupungien ulkopuolelta, joten tämä leikkaus ei suuresti vaikuta Keskustan kannatukseen, toisin kuin esim. maataloustukien leikkaukset.

Sipilä vaikuttaisi siis ajavan puolueensa politiikka Suomen edun edellä. Onko tämä sitten viisasta, epäilen sitä vahvasti. Tulevaisuudessa sitten näemmä, mitkä tämän muutoksen vaikutukset tulevat olemaan. Kauniita ne eivät tule olemaan, siitä olen lähes varma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *